Deweloper Roku 2017

Aktualności

Grupa Polnord prezentuje wyniki za rok 2018

2019-04-30
wyniki4

W roku 2018 wzrosły przychody ze sprzedaży i zysk brutto na sprzedaży. W tym roku Spółka zapowiada istotne zmiany.

W roku 2018 wzrosły przychody ze sprzedaży i zysk brutto na sprzedaży.
W tym roku Spółka zapowiada istotne zmiany.

Według danych ważonych udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy, w wyniku finansowym za 2018 r. rozpoznanych zostało 1.017 lokali, w odniesieniu do 1.131 lokali w roku 2017. Przychody ze sprzedaży w 2018 r. wyniosły 307.621 tys. zł, co w odniesieniu do 2017 r. stanowi wzrost o 13.986 tys. zł (5%), z czego przychody uzyskane z działalności deweloperskiej wyniosły 291.414 tys. zł (wzrost o 12.554 tys. zł w odniesieniu do okresu porównawczego).

W analizowanym okresie Grupa wypracowała 53,6 mln zł zysku brutto na sprzedaży. Na koniec
2018 r. Grupa Kapitałowa zanotowała jednak 86,2 mln zł straty. Był to efekt jednorazowych zdarzeń, nie mających większego przełożenia na przepływy finansowe. Najważniejsze z nich dotyczyły spisania aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz odpisu należności w związku z decyzją wywłaszczeniową na potrzeby budowy drogi ekspresowej S2. Szacowany wynik netto, bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, wynosi minus 9,8 mln zł.

Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozwoliły na zredukowanie zadłużenia finansowego netto z poziomu 299,0 mln zł na koniec 2017 r. do 257,6 mln zł na koniec minionego roku – spadek o 13,8%.

– Za nami trudny rok dla Grupy Kapitałowej Polnord SA – mówi Prezes Zarządu Marcin Gomoła, który objął tę funkcję w grudniu 2018 r. – Przed nami dużo pracy i trudnych decyzji, których skutki będą widoczne najpóźniej na początku 2020 r. Zaczęliśmy od ponownej oceny rentowności istniejących projektów i ich przygotowania do jak najszybszej realizacji. W pierwszym kwartale 2019 r. zintensyfikowano prace w celu uruchomienia projektów „Haffnera” w Sopocie, „Stogi” przy ulicy Wydmy 3 i „Żabi Kruk” w Gdańsku oraz projektu SMARTY II na warszawskim Wilanowie. Projekt „Haffnera” został zoptymalizowany w stosunku do pierwotnych zamierzeń, co podniesie jego rentowność. – komentuje Prezes Zarządu.

– Zmiany w firmie, które wprowadzamy, dotyczą przede wszystkim zredukowania kosztów ogólnego zarządu, uruchomienia nowych rentownych projektów głównie na rynkach warszawskim
i trójmiejskim, ale także zmiany struktury finansowania na formułę projektową – docelowo każdy projekt deweloperski będzie realizowany przez spółkę celową, z własnym finansowaniem, kosztami
i przychodami. Do końca czerwca 2019 r. zaprezentujemy nową strategię Grupy Polnord, w której zawarta będzie spójna wizja naszego rozwoju na lata 2019-2023 – zapowiada Prezes Marcin Gomoła.

Zapytaj o mieszkanie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką Prywatności Polnord SA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A. moich danych osobowych podanych w treści formularza kontaktowego w tym danych kontaktowych w celu nawiązania ze mną kontaktu i przedstawienia mi informacji handlowej na temat mieszkania, które mnie interesuje lub innej oferty Polnord S.A.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Polnord S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A. informacji handlowej dotyczącej oferowanych mieszkań za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Polnord S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A. marketingu bezpośredniego przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyślij wiadomość

Powyższy formularz nie służy do zgłaszania usterek. W celu zgłoszenia usterki prosimy o kontakt wyłącznie w formie pisemnej, na adres: 02-972 Warszawa ul. Branickiego 15.

Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od środy 20.10
do piątku 22.10 włącznie
wszystkie Salony Sprzedaży
i biura Polnord są nieczynne

Za niedogodność przepraszamy

logo polnord
Od 19.10 biuro osiedla Wilania Wiktoria Wioletta będzie nieczynne.