Deweloper Roku 2017

Aktualności

Grupa Polnord prezentuje wyniki za rok 2018

2019-04-30
wyniki4

W roku 2018 wzrosły przychody ze sprzedaży i zysk brutto na sprzedaży. W tym roku Spółka zapowiada istotne zmiany.

W roku 2018 wzrosły przychody ze sprzedaży i zysk brutto na sprzedaży.
W tym roku Spółka zapowiada istotne zmiany.

Według danych ważonych udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy, w wyniku finansowym za 2018 r. rozpoznanych zostało 1.017 lokali, w odniesieniu do 1.131 lokali w roku 2017. Przychody ze sprzedaży w 2018 r. wyniosły 307.621 tys. zł, co w odniesieniu do 2017 r. stanowi wzrost o 13.986 tys. zł (5%), z czego przychody uzyskane z działalności deweloperskiej wyniosły 291.414 tys. zł (wzrost o 12.554 tys. zł w odniesieniu do okresu porównawczego).

W analizowanym okresie Grupa wypracowała 53,6 mln zł zysku brutto na sprzedaży. Na koniec
2018 r. Grupa Kapitałowa zanotowała jednak 86,2 mln zł straty. Był to efekt jednorazowych zdarzeń, nie mających większego przełożenia na przepływy finansowe. Najważniejsze z nich dotyczyły spisania aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz odpisu należności w związku z decyzją wywłaszczeniową na potrzeby budowy drogi ekspresowej S2. Szacowany wynik netto, bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, wynosi minus 9,8 mln zł.

Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozwoliły na zredukowanie zadłużenia finansowego netto z poziomu 299,0 mln zł na koniec 2017 r. do 257,6 mln zł na koniec minionego roku – spadek o 13,8%.

– Za nami trudny rok dla Grupy Kapitałowej Polnord SA – mówi Prezes Zarządu Marcin Gomoła, który objął tę funkcję w grudniu 2018 r. – Przed nami dużo pracy i trudnych decyzji, których skutki będą widoczne najpóźniej na początku 2020 r. Zaczęliśmy od ponownej oceny rentowności istniejących projektów i ich przygotowania do jak najszybszej realizacji. W pierwszym kwartale 2019 r. zintensyfikowano prace w celu uruchomienia projektów „Haffnera” w Sopocie, „Stogi” przy ulicy Wydmy 3 i „Żabi Kruk” w Gdańsku oraz projektu SMARTY II na warszawskim Wilanowie. Projekt „Haffnera” został zoptymalizowany w stosunku do pierwotnych zamierzeń, co podniesie jego rentowność. – komentuje Prezes Zarządu.

– Zmiany w firmie, które wprowadzamy, dotyczą przede wszystkim zredukowania kosztów ogólnego zarządu, uruchomienia nowych rentownych projektów głównie na rynkach warszawskim
i trójmiejskim, ale także zmiany struktury finansowania na formułę projektową – docelowo każdy projekt deweloperski będzie realizowany przez spółkę celową, z własnym finansowaniem, kosztami
i przychodami. Do końca czerwca 2019 r. zaprezentujemy nową strategię Grupy Polnord, w której zawarta będzie spójna wizja naszego rozwoju na lata 2019-2023 – zapowiada Prezes Marcin Gomoła.

Zapytaj o mieszkanie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz handlowych drogą elektroniczną (w szczególności za pośrednictwem maila ) od Polnord S.A. lub spółek z Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie/przedstawianie mi informacji marketingowych oraz handlowych przez telefon przez Polnord S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

Administratorem danych osobowych jest Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podstawa prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b.

Wyślij wiadomość * pole obowiązkowe

Powyższy formularz nie służy do zgłaszania usterek. W celu zgłoszenia usterki prosimy o kontakt wyłącznie w formie pisemnej, na adres: 02-972 Warszawa ul. Branickiego 15.

Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.
Od 19.10 biuro osiedla Wilania Wiktoria Wioletta będzie nieczynne.