Deweloper Roku 2017

program

Mieszkanie dla młodych

Mieszkanie dla młodych

Dlaczego MDM w Polnordzie?

 • Profesjonalne doradztwo w zakresie programu MdM i kredytów hipotecznych zapewnione przez Dom Kredytowy Notus S.A. - jeden z czołowych firm doradztwa finansowego w Polsce.
 • Bezpłatna pomoc w uzyskaniu dofinansowania w programie MdM oraz kredytu hipotecznego podczas spotkania z doradcą finansowym w jednym z naszych Biur Sprzedaży.
 • Szeroka oferta mieszkań w ramach programu MdM w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie.

Dla kogo

O kredyt mogą ubiegać się następujące grupy klientów:

 • małżeństwa,
 • osoby samotnie wychowujące dzieci,
 • osoby niepozostające w związku małżeńskim (tzw. single).

Warunki dodatkowe

Kredyt MdM może otrzymać osoba, która do dnia nabycia lokalu nie była:

 • właścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienie współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal.

Uwagi:

 • Powyższe kryteria nie mają zastosowania dla osób i małżeństw wychowujących minimum 3 dzieci.
 • Dopuszczalne jest posiadanie współwłasności w innym lokalu lub domu – oznacza to, że jeśli ktoś ma np. 50% udziału w prawie własności to z MdM może skorzystać.

Wiek kredytobiorcy

O kredyt może starać się osoba, która w roku w którym ubiega się o kredyt kończy nie więcej niż 35 lat. Mówiąc innymi słowy w roku 2015 o kredyt mogą starać się osoby urodzone w 1980 roku lub później. W przypadku małżeństw wystarczy aby kryterium wieku spełniała tylko jedna osoba.

Uwaga:

Powyższe kryterium nie ma zastosowania dla osób i małżeństw wychowujących minimum 3 dzieci.

Dodatkowi współkredytobiorcy

Do kredytu jako dodatkowy współkredytobiorca będzie mogła przystąpić dowolna osoba zaakceptowana przez bank kredytujący. Współkredytobiorca nie może być współwłaścicielem nieruchomości.

Cel kredytu

Celem kredytu może być budowa lub zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera na rynku pierwotnym, także w inwestycjach realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Celem kredytu może być także:

 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym
 • zakup powierzchni użytkowej nieruchomości

Powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć limitów zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj kredytobiorcy Liczba dzieci Rodzaj nieruchomości
  DOM MIESZKANIE
MAŁŻEŃSTWO 0 - 2 100 M.KW. 75 M.KW.
3 - lub więcej 110 M.KW. 85 M.KW.
OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECI 0 - 2 100 M.KW. 75 M.KW.
3 - lub więcej 110 M.KW. 85 M.KW.
SINGIEL 0 100 M.KW. 75 M.KW.

Cena nieruchomości

Cena za metr kwadratowy nabywanej nieruchomości nie może przekroczyć określonego dla każdej lokalizacji limitu. Dla rynku pierwotnego jest to 110% średniego wskaźnika przeliczeniowego, dla rynku wtórnego jest to 90% średniego wskaźnika przeliczeniowego.

Dla każdego województwa obowiązuje podział na 3 kategorie lokalizacji:

 • stolica województwa,
 • gminy sąsiadujące ze stolicą województwa,
 • pozostałe gminy w województwie

Dopłaty

Dopłata do wkładu własnego

Dopłaty do wkładu własnego wynoszą 10, 15, 20 lub 30% wartości odtworzeniowej w zależności od kategorii klienta i ilości dzieci, zgodnie z poniższą tabelą.

Rodzaj kredytobiorcy Liczba dzieci Dopłata
MAŁŻEŃSTWO 0 10%
1 15%
2 20%
3 i więcej 30%
OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECI 0 10%
1 15%
2 20%
3 i więcej 30%
SINGIEL 0 10%

Dopłata przysługuje do maksymalnie 50 m2 powierzchni użytkowej, niezależnie od rodzaju nieruchomości. Dopłata wyliczana jest wg następujących wzorów:

 • nieruchomość o powierzchni do 50 m2: Powierzchnia użytkowa * średni wskaźnik przeliczeniowy * 10% / 15% / 20%
 • nieruchomość o powierzchni większej niż 50 m2: 50 m2 * średni wskaźnik przeliczeniowy * 10% / 15% / 20%

Jednak dla osób i małżeństw wychowujących minimum 3 dzieci dopłata przysługuje do maksymalnie 65 m2 powierzchni użytkowej, niezależnie od rodzaju nieruchomości.

Dopłata wyliczana jest wg następujących wzorów:

 • Nieruchomość o powierzchni do 65 m2: Powierzchnia użytkowa * średni wskaźnik przeliczeniowy * 30%
 • Nieruchomość o powierzchni większej niż 65 m2: 65 m2 * średni wskaźnik przeliczeniowy *30%

Dodatkowe wsparcie w formie spłaty części kredytu

Jeżeli w okresie 5 lat od nabycia nieruchomości rodzina powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko, wówczas wypłacana jest dodatkowa dopłata w wysokości 5%.

Dopłata ta (na spłatę kredytu) jest wypłacana niezależnie od dopłaty do wkładu własnego (10%/15%/20%/30%).

Wymagania dotyczące kredytu

 • Wymagania dotyczące kredytu,
 • okres spłaty minimum 15 lat,
 • kredyt może być przeznaczony tylko na zakup nieruchomości – nie ma możliwości dołączenia remontu, wykończenia, itp.

Przepływ środków

Środki z dopłaty trafiają jako ostatnia część płatności. Dopłata jest przekazywana za pośrednictwem banku, który udzielił kredytu, bez pośrednictwa klienta.

Zwrot dopłat

Dopłaty muszą zostać zwrócone jeśli w okresie 5 lat od nabycia nieruchomości kredytobiorca:

 • dokona zbycia prawa własności lub współwłasności nieruchomości,
 • mieszkanie wynajmie lub użyczy innej osobie,
 • dokona zmiany sposobu użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • stanie się właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej, z wyłączeniem spadkobrania,
 • spłaci kredyt w całości lub nadpłaci w kwocie przekraczającej kwotę otrzymanej dopłaty.

Dopłata jest zwracana proporcjonalnie, w zależności od tego w jakim czasie nastąpią powyższe wydarzenia. Jeśli sprzeda mieszkanie po 12 miesiącach, to zwraca 48/60 dopłat. Jeśli po 48 miesiącach, to 12/60, itd.

Nasz ekspert MdM

Masz dodatkowe pytania? Napisz do naszego eksperta MdM.

Zostaw wiadomość

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz handlowych drogą elektroniczną (w szczególności za pośrednictwem maila ) od Polnord S.A. lub spółek z Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie/przedstawianie mi informacji marketingowych oraz handlowych przez telefon przez Polnord S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

Administratorem danych osobowych jest Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podstawa prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b.

Wyślij wiadomość * pole obowiązkowe
Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.