Deweloper Roku 2017

2020

Oświadczenie

2020-10-17

Pliki do pobrania

Oświadczenie Polnord SA ("Spółka")

 

Warszawa, 17 października 2020r.

Oświadczenie Polnord SA („Spółka”)

W nawiązaniu do pojawiających się w ostatnich dniach licznych enuncjacji prasowych dotyczących realizowanych na zlecenie polskiej Prokuratury zatrzymań byłych członków organów Spółki oraz doradców prawnych, z którymi Spółka już nie współpracuje, informujemy co następuje:

- W dniu 20 stycznia 2017 r. ówczesny Zarząd Spółki złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków zarządu Spółki, przestępstw określonych w art. 296 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, polegających na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem Spółki, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w rozumieniu Kodeksu Karnego) w majątku Spółki;

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie – pismem z dnia 3 marca 2017 r. poinformowała Spółkę o wszczęciu śledztwa;

- Spółka opublikowała w tym zakresie stosowne raporty bieżące nr 2/2017 oraz 11/2017 r. Raporty są dostępne na stronie internetowej www.polnord.pl w sekcji „Relacje inwestorskie”;

- Spółka funkcjonuje w normalnym trybie. Dokonane zatrzymania pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na jej bieżącą działalność i w żaden sposób nie wpływają na aktualnie realizowane przedsięwzięcia biznesowe.

Podkreślenia wymaga, iż nieprawidłowości, które stały się przyczyną złożenia przez Spółkę w/w zawiadomienia miały miejsce przed rokiem 2015. Obecny Zarząd Spółki, który uformował się w 2020 r. nie ma żadnych związków z osobami ówcześnie zarządzającymi Spółką. Większościowy akcjonariusz Spółki (posiadający ok. 93% akcji) jest obecny w akcjonariacie Spółki od lutego 2020 r.

Jednocześnie wskazujemy, iż Spółka nie będzie komentowała doniesień medialnych ani działań organów ścigania związanych z w/w zatrzymaniami.

Odnośniki do wymienionych w oświadczeniu raportów:
1. http://www.ri.polnord.pl/zlozenie-przez-spolke-zawiadomienia-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstwa,
2. http://www.ri.polnord.pl/prokuratura-wszczyna-sledztwo-w-oparciu-o-zawiadomienie-zlozone-przez-spolke.

Zapytaj o mieszkanie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką Prywatności Polnord SA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A. moich danych osobowych podanych w treści formularza kontaktowego w tym danych kontaktowych w celu nawiązania ze mną kontaktu i przedstawienia mi informacji handlowej na temat mieszkania, które mnie interesuje lub innej oferty Polnord S.A.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Polnord S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A. informacji handlowej dotyczącej oferowanych mieszkań za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Polnord S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A. marketingu bezpośredniego przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyślij wiadomość

Powyższy formularz nie służy do zgłaszania usterek. W celu zgłoszenia usterki prosimy o kontakt wyłącznie w formie pisemnej, na adres: 02-972 Warszawa ul. Branickiego 15.

Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.
Od 19.10 biuro osiedla Wilania Wiktoria Wioletta będzie nieczynne.