Deweloper Roku 2017

Polityka prywatności

 Polityka prywatności -

Skąd mamy Twoje dane?

 • Bezpośrednio od Ciebie, np. z:
  • Formularza wypełnionego podczas targów mieszkaniowych, dni otwartych lub innych imprez
  • Formularza kontaktowego, wysłanego z jednej z naszych stron internetowych
  • Umowy (np.: rezerwacyjnej, deweloperskiej, lub innej)
  • Maila wysłanego na adres naszego Biura Sprzedaży
 • Od podmiotu, który zawarł ze spółką/spółkami z Grupy Polnord umowę o świadczenie usług na Twoją rzecz lub udostępnił dane na podstawie Twojej zgody (np. serwis internetowy z ofertami mieszkań)

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane z formularza kontaktowego

Aby otrzymać ofertę handlową bądź treść marketingową drogą telefoniczną lub elektroniczną należy wypełnić formularz kontaktowy, podając:

 • imię i nazwisko
 • adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu

a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (uwaga! Można wyrazić wszystkie zgody, lub tylko niektóre z nich, lub nie wyrazić żadnej) i wysłać formularz.

Nie musisz wypełniać formularza, jeżeli chcesz tylko obejrzeć naszą stronę www i nie potrzebujesz otrzymać od nas żadnej dodatkowej informacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne i świadome.

Dane zbierane automatycznie (pliki cookies)

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie, automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące m.in.:

 • czasu wizyty na stronie
 • liczby odwiedzin
 • rodzaju urządzenia (np. mobilne / stacjonarne)
 • adresu IP, adresu URL
 • rodzaju przeglądarki, języka przeglądarki
 • typ systemu operacyjnego, etc. /li>
 • geolokalizacji (kontynent, kraj, miejscowość)

Szczegółowe informacje na temat Polityki cookies znajdziesz tutaj.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • Realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. rezerwacyjnej, deweloperskiej, etc.)
 • Zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo ze spółką/spółkami z Grupy Polnord
 • Wypełnienia obowiązku prawnego przez spółkę/spółki z Grupy Polnord (np. wystawienia faktury)
 • Marketingu oferty spółek z Grupy Polnord

Dane z formularza kontaktowego

Dane, które umieszczasz w formularzu kontaktowym, będą wykorzystane jedynie do tego, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę. Możesz więc otrzymać od nas:

 • kontakt telefoniczny z ofertą
 • e-mail z prezentacją mieszkań

Jeżeli zapiszesz się na newsletter, będziesz otrzymywać od nas informacje dotyczące tematyki poruszanej w serwisie.

Dane pozyskiwane dzięki plikom cookies

Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną. Dane te mogą być użyte do:

 • analiz statystycznych
 • personalizacji zawartości naszych stron internetowych
 • personalizacji reklam

Szczegółowe informacje na temat Polityki cookies znajdziesz tutaj.

Możliwość wglądu w swoje dane, poprawiania ich i usuwania

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe
 • poprawiania/aktualizacji swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (tzw. prawo „do bycia zapomnianym”).

W każdym momencie masz prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając maila na adres: odo@polnord.pl. Po wniesieniu sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane, nie będą Ci też przedstawiane treści handlowe i marketingowe drogą elektroniczną i telefoniczną.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego dokonaniem (do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, jest ono legalne).

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy i celu przetwarzania:

PODSTAWA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
Twoja zgoda Do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody
Obowiązek prawny ciążący na Administratorze Do czasu wypełnienia tego obowiązku
Prawnie uzasadniony interes Administratora (gdy podstawą prawną jest realizacja umowy, którą z nami zawarłeś/łaś) Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. zrealizowania umowy kupna-sprzedaży mieszkania, z uwzględnieniem okresu rękojmi i gwarancji)

Bezpieczeństwo danych

 • Zabezpieczenia informatyczne
  Komunikacja między Twoim komputerem a serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, a pracownicy spółek z Grupy Polnord upoważnieni do administrowania bazą, są zobowiązani do zachowania poufności.
 • Udostępnianie danych
  W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali / udostępniali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim, poza przypadkami, kiedy obowiązek przekazania wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Nie będziemy też przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Postępowanie w przypadku naruszenia prywatności
  W przypadku gdyby jakakolwiek osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych przez Grupę Kapitałową Polnord SA powzięła wiedzę o naruszeniu jej prywatności, przetwarzaniu jej danych niezgodnie z wyrażoną zgodą, celem lub zakresem proszona jest o niezwłoczne poinformowanie Administratora o zaistniałym fakcie na adres mailowy odo@polnord.pl lub za pośrednictwem poczty zwykłej na adres Polnord S.A. ul. Branickiego 15, 02-792 Warszawa. Ewentualną skargę na przetwarzanie danych można obecnie wnieść do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednak instancja ta może ulec zmianie; funkcję tę może przejąć Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych jest Grupa Kapitałowa Polnord SA, z siedziba w Warszawie, ul Branickiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000041271, NIP 583-000-67-67. W skład Grupy Kapitałowej Polnord SA wchodzą spółki:
Polnord SA, Polnord Szczecin Ku Słońcu Sp. z o.o., Polnord Apartamenty Sp. z o.o., Polnord Olsztyn Tęczowy Las Sp. z o.o., Polnord Warszawa-Ząbki Neptun Sp. z o.o., Polnord Gdańsk Dwa Tarasy Sp. z o.o., Polnord Gdynia Brama Sopocka Sp. z o.o., Śródmieście Wilanów Sp. z o.o., Wilanów Office Park-bud B1 Sp. z o.o. Wilanów Office Park-bud B3 Sp. z o.o., Polnord Inwestycje Sp. z o.o., Polnord Inwestycje Sp. z o.o. S. j., Polnord Spółka Akcyjna Finanse S.j. Polnord Sopot II Sp. z o.o., Polnord Inwestycje Sp. z o. o., Łódź City Park SK, Strój Dom ZSA, SPV 1 Sp. z o.o., Polnord Haffnera 1 Sp. z o.o., Haffnera Park Sp. z o.o., Haffnera Apart Sp. z o.o., Polnord Gdańsk Dolne Miasto Sp. z o.o., Stacja Kazimierz Sp. z o.o., Stacja Kazimierz Sp. z o.o. SKA, Stacja Kazimierz I Sp. z o.o., Stacja Kazimierz I Sp. z o.o. SKA, Stacja Kazimierz II Sp. z o.o., Stacja Kazimierz II Sp. z o.o. SK, Stacja Kazimierz III Sp. z o.o. SK, Semeko Aquasfera Sp. z o.o., Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o., FPP Powsin Sp. z o.o., Osiedle Innova Sp. z o.o., FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa Polnord SA dba o to, aby przedstawiane dane były zgodne z rzeczywistym stanem. Z uwagi na fakt, że niektóre z prezentowanych danych mogą mieć charakter poglądowy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność z rzeczywistym stanem faktycznym. Z uwagi na powyższe Spółka nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania takich danych.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO.

Cel i ewentualne zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisów internetowych oraz przetwarzanie zgormadzonych danych w taki sposób aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w prywatność osób korzystających z naszych serwisów. Dane osobowe przetwarzane i udostępniane będą tylko spółką z Grupy Kapitałowej Polnord SA (tzw. grupa przedsiębiorstw w rozumieniu art. 37 RODO). Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.