Deweloper Roku 2017

2019

Wyniki w I półroczu 2019 r. Polnord obniża zadłużenie i odbudowuje ofertę mieszkań

2019-10-01

Grupa Kapitałowa Polnord w I półroczu 2019 r. osiągnęła przychody na poziomie 63,5 mln zł.

Wyniki w I półroczu 2019 r. Polnord obniża zadłużenie i odbudowuje ofertę mieszkań

Grupa Kapitałowa Polnord w I półroczu 2019 r. osiągnęła przychody na poziomie 63,5 mln zł.
W omawianym okresie odnotowano dodatni wynik w segmencie działalności deweloperskiej, po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym. Grupa rozpoznała w wyniku finansowym 2961) lokali przy ofercie wynoszącej na koniec I półrocza 461 lokali. Przy czym Grupa planuje wprowadzenie do oferty do końca 2019 r. ok. 46 tys. m2 PUM składającego się z 1.058 jednostek lokalowych różnych typów.

Aktualnie Spółka posiada w swoim portfelu w ramach gruntów przeznaczonych do realizacji
w najbliższych latach działki o powierzchni ok 315 tys. m2 na których planowana jest budowa
ok. 227 tys. m2 PUM/GLA. Ponadto portfel Spółki na koniec I półrocza 2019 r. obejmował dodatkowo 882 tys. m2 gruntów możliwych do zabudowy w kolejnych latach.

Obecny rok to także czas udanych transakcji zrealizowanych przez firmę: udało się w tym czasie doprowadzić do sprzedaży dwóch biurowców w Wilanowie (całość transakcji zostanie ujęta w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2019 roku, czyli zgodnie z datą sprzedaży – lipiec 2019 r.) oraz lokalu użytkowego przy Al. Sikorskiego 11 w Warszawie, a także nieruchomości przy ul. Senatorskiej w Łodzi za łączną kwotę 147,1 mln zł.

Powyższe transakcje pozwoliły na znaczące zmniejszenie poziomu zadłużenia Grupy o kwotę
80,3 mln zł, a w ramach pozostałych kwot posłużyły one do zwiększenia bieżącej płynności Grupy i realizacji bieżących projektów.

Prowadzona restrukturyzacja przynosi efekty, gdyż udało się m.in. zmniejszyć koszty sprzedaży
i ogólnego zarządu o 3,7 mln zł do 17,4 mln zł w porównaniu do 1 półrocza 2018 r.

* Dane ważone udziałem Polnord

Zapytaj o mieszkanie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz handlowych drogą elektroniczną (w szczególności za pośrednictwem maila ) od Polnord S.A. lub spółek z Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie/przedstawianie mi informacji marketingowych oraz handlowych przez telefon przez Polnord S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

Administratorem danych osobowych jest Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podstawa prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b.

Wyślij wiadomość * pole obowiązkowe

Powyższy formularz nie służy do zgłaszania usterek. W celu zgłoszenia usterki prosimy o kontakt wyłącznie w formie pisemnej, na adres: 02-972 Warszawa ul. Branickiego 15.

Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.
Od 19.10 biuro osiedla Wilania Wiktoria Wioletta będzie nieczynne.