Deweloper Roku 2017

Zarząd

Michał Melaniuk - Prezes Zarządu

Jest dyrektorem Zarządzającym Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska. Zanim pod koniec 2014 r. dołączył do Cordia Polska, stanowiącej część Grupy Futureal, Michał Melaniuk przez blisko 4 lata związany był z Grupą Skanska, gdzie jako Prezes, a wcześniej jako wiceprezes Skanska Residential Development Poland odpowiadał za wprowadzenie firmy na polski rynek, jej rozwój i pełną koordynację realizacji projektów mieszkaniowych. Przedtem, od 2007 do 2011 roku, pracował jako dyrektor komercyjny w GTC S.A., jednej z wiodących firm inwestycyjno-deweloperskich w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. W latach 1998 – 2007 zdobywał doświadczenie w strukturach grupy inwestycyjno-deweloperskiej Golub-Europe, przekształconej w GE Capital Golub Europe, następnie w Quinlan Private Golub, a obecnie Avestus, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu.

Péter Bódis - Członek Zarządu

Pan Péter Bódis od ponad 20 lat był związany z branżą zajmującą się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Przez większą część swojej kariery zawodowej pracował w Pioneer Investments (firma zarządzajaca inwestycjami w Grupy Unicredit), a także w jej poprzedzających spółkach w ramach Grupy Banku Austrii.

W latach 2011-2018 zajmował stanowiska dyrektora inwestycyjnego i wiceprezesa zarządu w polskiej jednostce Pioneer Investments w Warszawie. Poprzednio pracował 8 lat dla Pioneer Investments w Wiedniu, zarządzając funduszami inwestycyjnymi dedykowanymi dla Europy Wschodniej. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w dziale zarządzania aktywami Creditanstalt Securties w Budapeszcie. Péter Bódis uzyskał tytuł magistra finansów na Uniwersytecie Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie w 1998 r., posiada tytuł Charted Financial Analyst, włada biegle 5 językami (angielskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, węgierskim).

Marcin Gomoła - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością (Compliance Officer) w T-Mobile Polska SA, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania ryzyk i wykrywania nadużyć w formule „Detection & Response” oraz uzyskane w roku 2018 certyfikacje Compliance Management System według norm ISO 37001 i IDW 980 Ps. Posiada tytuł Certified Compliance Manager International wydany przez Frankfurt a/Main School of Finance and Management. Wcześniej pełnił funkcję General Counsel w Ernst & Young Polska oraz doradcy ds. regulacyjnych rynku finansowego. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2004-2006 był Dyrektorem ds. Prawnych ComputerLand SA. Posiada doświadczenie w prowadzeniu transakcji typu M&A oraz w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości zdobyte w kancelarii GESSEL. W latach 2008-2013 arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie swojej kariery zawodowej realizował działania w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym jako członek rad nadzorczych i komitetów instytucji finansowych. Od 2014 r. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko - Niemieckiej Izbie Przemysłowo - Handlowej. Od 2008 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako Przewodnicy Rady Ładu Informacyjnego, a później kolejno Sekretarz i Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW. Współautor standardów antykorupcyjnych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w październiku 2018 r.

Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.
Od 19.10 biuro osiedla Wilania Wiktoria Wioletta będzie nieczynne.