Deweloper Roku 2017

Zarząd

Marcin Gomoła - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością (Compliance Officer) w T-Mobile Polska SA, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania ryzyk i wykrywania nadużyć w formule „Detection & Response” oraz uzyskane w roku 2018 certyfikacje Compliance Management System według norm ISO 37001 i IDW 980 Ps. Posiada tytuł Certified Compliance Manager International wydany przez Frankfurt a/Main School of Finance and Management. Wcześniej pełnił funkcję General Counsel w Ernst & Young Polska oraz doradcy ds. regulacyjnych rynku finansowego. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2004-2006 był Dyrektorem ds. Prawnych ComputerLand SA. Posiada doświadczenie w prowadzeniu transakcji typu M&A oraz w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości zdobyte w kancelarii GESSEL. W latach 2008-2013 arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie swojej kariery zawodowej realizował działania w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym jako członek rad nadzorczych i komitetów instytucji finansowych. Od 2014 r. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko - Niemieckiej Izbie Przemysłowo - Handlowej. Od 2008 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako Przewodnicy Rady Ładu Informacyjnego, a później kolejno Sekretarz i Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW. Współautor standardów antykorupcyjnych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w październiku 2018 r.

Marcin Mosz - Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych i polskich instytucjach finansowych w Londynie i Warszawie (Barclays, Royal Bank of Scotland, ABN AMRO, PKO Bank Polski) w zakresie inwestycji, fuzji i przejęć oraz tworzenia strategii i reorganizacji przedsiębiorstw.

Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Korporacji w PKO Banku Polskim. Był odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i innymi inwestycjami kapitałowymi Banku, prowadzenie transakcji fuzji i przejęć oraz sprzedaży aktywów w PKO Banku Polskim, korporacyjny kontroling strategiczny oraz sprawozdawczość Grupy Kapitałowej. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Rada nadzorcza

Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.
Zamknij

W trosce o Państwa zdrowie
i bezpieczeństwo od 16 marca do odwołania
biuro stacjonarne jest zamknięte.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
telefonicznie i mailowo w normalnych
godzinach pracy biura.