Deweloper Roku 2017

Aktualności

Grupa Polnord podsumowuje I półrocze 2018 r.

2018-09-28
wyniki3

W I półroczu 2018 r. Polnord wypracował 143,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 97,4 mln zł w analogicznym okresie ub. r. Wzrost przychodów o 46,9% jest głównie wynikiem rozpoznania w przychodach 489 lokali, czyli o 83,8% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

W I półroczu 2018 r. Polnord wypracował 143,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 97,4 mln zł w analogicznym okresie ub. r. Wzrost przychodów o 46,9% jest głównie wynikiem rozpoznania w przychodach 489 lokali, czyli o 83,8% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W analizowanym okresie Grupa wygenerowała 42,4 mln zł przepływów z działalności operacyjnej, które poprawiły się w ujęciu r/r o 18,8 mln zł. W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. Grupa Polnord odnotowała stratę netto na poziomie 24,8 mln zł, co wynika z głównie ze wzrostu kosztów generalnego wykonawcy na inwestycjach realizowanych wcześniej przez KB Dom Sp. z o.o., wzrostu kosztów ogólnego zarządu oraz dodatkowych jednorazowych korekt wyniku finansowego.  

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I półroczu 2018 r. 15,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtował się na poziomie 20,5 mln zł. Grupa zakończyła I półrocze br. ze stratą operacyjną 9,6 mln zł. Powtarzalny wynik netto, po korekcie o zdarzenia o charakterze jednorazowym, wyniósł -11,9 mln zł.

Pomimo niskiej rentowności księgowej, Grupa Polnord regularnie generuje dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Dodatkowo dzięki dywidendom oraz spłatom pożyczek udzielonych spółkom JV (uwzględnionych w działalności inwestycyjnej), Grupa była w stanie zredukować swoje zadłużenie finansowe, wynoszące na koniec czerwca br. 281,2 mln zł, o 17,8% mniej niż przed rokiem.

Grupa sukcesywnie rozlicza historyczną sprzedaż, co widoczne jest we wzroście przychodów. Zaobserwowany spadek marży na działalności podstawowej jest wynikiem wyższych kosztów wykonawstwa. Ponadto Grupa odczuła wzrost innych pozycji kosztowych oraz jednorazowe korekty wyniku finansowego, którego połowę zaraportowanej wartości stanowiły właśnie zdarzenia jednorazowe – komentuje Piotr Woźniak, p.o. Członka Zarządu Polnord SA.

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 r. Grupa Polnord:

- sprzedała 497 lokali wobec 650 lokali w I półroczu 2016 r. (spadek o 23,5%),

- rozpoznała w przychodach 489 lokali wobec 266 lokali (wzrost o 83,8%), a wyniku finansowym 517 lokali wobec 356 lokali w I półroczu 2016 r. (wzrost o 45,2%).

Oferta Grupy na koniec czerwca br. uplasowała się na poziomie 904 lokali. Pierwsze dwa projekty w 2018 r. zostały uruchomione w lipcu: Wilania na warszawskim Wilanowie (120 lokali) oraz Osiedle Tęczowy Las, budynki 9-12 w Olsztynie (119 lokali).

- Po rekordowej sprzedaży mieszkań w 2017 r. Polnord, zgodnie z trendami rynkowymi, notuje spadek sprzedaży lokali. Aktualnie jednym z priorytetowych zadań Zarządu jest weryfikacja budżetów wszystkich planowanych projektów. O kolejnych wprowadzeniach inwestycji do sprzedaży będzie decydowała ich rentowność - wyjaśnia Marcin Mosz, p.o. Prezesa Zarządu Polnord SA.

Zostaw wiadomość

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz handlowych drogą elektroniczną (w szczególności za pośrednictwem maila ) od Polnord S.A. lub spółek z Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie/przedstawianie mi informacji marketingowych oraz handlowych przez telefon przez Polnord S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

Administratorem danych osobowych jest Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podstawa prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b.

Wyślij wiadomość * pole obowiązkowe
Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.