Deweloper Roku 2017

Zgłoszenie Reklamacyjne

Reklamacja

Zgłoszenie reklamacyjne w ramach gwarancji

  • Zgłoszenia wady lub usterki w lokalu mieszkalnym, usługowym lub części wspólnej budynku w ramach uprawnień z tytułu gwarancji przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez poniższy formularz elektroniczny lub pocztą tradycyjną listem poleconym na formularzu zgłoszeniowym - formularz do pobrania w formacie PDF. Formularz dostępny jest również w każdym Biurze Sprzedaży Mieszkań Polnord na terenie kraju. Pracownicy Biur Sprzedaży Polnord nie posiadają uprawnień do przyjmowania zgłoszeń wady budowlanej.
  • Adres do wysyłki formularza pocztą tradycyjną, listem poleconym : ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa
  • Przyjęcie zgłoszenie dokonanego drogą elektroniczną rejestrowane jest w systemie automatycznie i potwierdzane pocztą elektroniczną wysłaną na wskazany w formularzu, poprawny adres e-mail.
  • Zgłoszenie wysłane w formie tradycyjnej, listem poleconym potwierdzane jest wyłącznie dokumentem zwrotnym Poczty Polskiej.
  • Skuteczne wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego możliwe jest po zapoznaniu się i zatwierdzieniu treści trzech Oświadczeń znajdujących się bezpośrednio pod polami formularza.
  • Po wysłaniu formularza (przycisk „Wyślij”) Osoba zgłaszająca otyrzyma na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  • W terminie siedmiu dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia elektronicznego lub wpływu listu poleconego na www adres, pracownik serwisu skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu weryfikacji poprawności przesłanych danych zawartych w zgłoszeniu oraz uzgodni termin wizyty serwisowej w lokalu.
  • Uwaga: Na etapie elektronicznego zgłoszenia wady lub usterki prosimy o nieprzesyłanie w odrębnych mailach: zdjęć, filmów lub innych materiałów dokumentujących problem. Prosimy o ich przekazanie pracownikowi serwisu podczas jego wizyty w lokalu.
Formularz Zgłoszeniowy

Zgłaszający:

Umiejscowienie i opis wady budowlanej:

Data zgłoszenia formularza: 2020-03-31.

W celu skutecznego wysłania formularza prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych oświadczeń. Jeśli ich treść jest zgodna ze stanem faktycznym prosimy o zaznaczenie ich w stosownych polach wyboru i naciśnięcie przycisku „Wyślij”.

Wyślij * pole obowiązkowe
Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.
Zamknij

W trosce o Państwa zdrowie
i bezpieczeństwo od 16 marca do odwołania
biuro stacjonarne jest zamknięte.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
telefonicznie i mailowo w normalnych
godzinach pracy biura.